strona główna survival patenty rośliny jadalne i użytkowe, galeria tereny wypadowe, wyprawy
książki, linki nowości zrób to sam filmy i programy, aktualnie w TV sprzęt: pełny i minimalny
jak zacząć? jedzenie o autorze umiejętności podstawowe i zaawansow. spis treści, słownik, szukaj
Napisz do autora strony

Zdaję sobie sprawę, że normalni (niefachowi) ludzie nie znają słownictwa botanicznego. Doszły do mnie również pytania, czy nie mógłbym w opisach roślin używać mniej fachowych terminów. Spotkałem też kilka książek o roślinach posługujących się słownictwem "kolokwialnym".
Niestety, tak się nie da - jeśli chcesz niezawodnie, ze 100% pewnością zidentyfikować roślinę, którą później zjesz - opisy muszą być ścisłe. Jednak, postanowiłem ułatwić Ci zadanie i poniżej umieściłem rysunkowy "słownik", tłumaczący z "biologicznego" na "nasze":

Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Kształty liści


1-igiełkowaty, 2-równowąski, 3-podługowaty, 4-lancetowaty, 5-odwrotnie-lancetowaty, 6-elipsowaty, 7-jajowaty,


8-odwrotnie-jajowaty, 9-kolisty (owalny), 10-łopatkowaty, 11-rombowaty, 12-trójkątny, 13-tarczowaty,


14-sercowaty, 15-odwrotnie-sercowaty, 16-strzałkowaty, 17-oszczepowaty, 18-nerkowaty.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Szczyt blaszki liściowej


1-ucięty, 2-tępy, 3-ostry, 4-długo zaostrzony, 5-wycięty, 6-z nasadzonym szczytem.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Nasada blaszki liściowej


1-klinowata, 2-zaokrąglona, 3-sercowata, 4-strzałkowata, 5-oszczepowata, 6-ucięta, 7-niesymetryczna, 8-zwężona.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Brzeg blaszki liściowej


1-całobrzegi, 2-falisty, 3-karbowany, 4-piłkowany, 5-ząbkowany, 6-wcinany, 7-podwójnie piłkowany, 8-podwójnie ząbkowany.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Unerwienie liścia


1-równoległe, 2-pierzaste, 3-dłoniaste.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Stopień rozcięcia blaszki liściowej

Liść wrębny - rozcięcie do 1/4 szerokości blaszki, klapowany - do 1/3 szerokości, dzielny - powyżej 1/3, sieczny - powyżej 1/2 szerokości blaszki

1-pierzastowrębny, 2-pierzastoklapowany, 3-pierzastodzielny, 4-pierzastosieczny, 5-przerywano pierzastosieczny, 6-podwójnie pierzastosieczny, 7-potrójnie pierzastosieczny, 8-dłoniastodzielny, 9-trójklapowany.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Liście złożone


1-trójlistkowy, 2-dłoniasto złożony, 3-parzysto pierzasto złożony z kończykiem, 4-nieparzysto pierzasto złożony, 5-nieparzysto pierzasto złożony z przylistkami, 6-podwójnie pierzasto złożony.


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Typy kwiatostanów


1-baldach, 2-baldaszek, 3-baldachogrono, 4-grono, 5-wiecha, 6-kolba,


7-kłos, 8-kłos złożony, 9-główka, 10-koszyczek, 11-sierpik, 12-wachlarzyk, 13-wierzchotka dwuramienna


Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.

Typy owoców


1-rozłupnia (dwudzielna), 2-skrzydlak, 3-dwuskrzydlak, 4-mieszek (i kilka mieszków), 5-strąk,


6-łuszczyna, 7-łuszczynka, 8,9,10-torebka, 11-puszka z wieczkiem,


12-jagoda (przekrój), 13-pestkowiec (i przekrój), 14-owoc zbiorowy, 15-owoc pozorny,


16-ziarniak z owłosioną ością plewki, 17-niełupka z puchem kielichowym, 18,19-koszyczek z szydlastą okrywą

Do czasu wykonania własnych rysunków owoców umieściłem tu kopie z dziełka J. Mowszowicza. Mam nadzieję że mi wybaczy to on i jego rysownicy.

Kształt, szczyt, nasada, brzeg, unerwienie liścia. Liść rozcięty i złożony. Kwiatostany i owoce.
do góry strony

survival_zielona_kuchnia