Docelowy portal internetowy Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu czeka na swoją wielką odsłonę. Ale żeby sympatycy survivalu - potencjalni członkowie i uczestnicy imprez nie musieli czekać na tak prozaiczną rzecz - uruchomiłem jego tymczasową, uproszczoną wersję.


Członkowie Stowarzyszenia

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: członków zwyczajnych, członków sympatyków, członków wspierających, członków honorowych.
Poniżej w skrócie omówię jedynie różnice pomiędzy nimi.

 • Członkowie zwyczajni - mają prawo wyborcze i płacą roczne składki w wysokości 40 zł (20 zł ulgowe). Aby zostać członkiem zwyczajnym należy uzyskać rekomendację od dwóch "wcześniejszych" członków zwyczajnych i zatwierdzenie od Zarządu.

 • Członkowie sympatycy - nie mają prawa wyborczego i płacą roczne składki w wysokości 10 zł. Aby zostać członkiem sympatykiem wystarczy wypełnić deklarację i opłacić roczną składkę. Niepotrzebne są rekomendacje a zatwierdzenie przez Zarząd jest zwykle formalnością

 • Członkowie wspierający - nie mają prawa wyborczego - jedynie głos doradczy i płacą roczne składki w samodzielnie zadeklarowanej wysokości. Przyjmowanie członków wspierających podobnie jak zwyczajnych.

 • Członkowie honorowi - mają prawo wyborcze ale nie płacą składek. Godność członka honorowego przyznaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkiem honorowym SPSS jest m.in. Jacek Pałkiewicz.  Wszyscy członkowie SPSS (również członkowie sympatycy) mają prawo
  do zniżek w opłatach wpisowych na imprezach organizowanych/rekomendowanych przez Stowarzyszenie oraz
  zniżek podczas zakupów publikacji SPSS (np. książki "Zielona kuchnia").
  Mają również dostęp do zamknietego forum dyskusyjnego członków SPSS.
  DEKLARACJA CZŁONKA SYMPATYKA SPSS

  Pełny tekst statutu SPSS


  O stowarzyszeniu O członkach SPSS zapowiedzi imprez survivalowych kontakt